С. Маршак Сказки и песни. Обложка

ס. מארשאק

מײסעלעכ אונ לידער

אװטאריזירטע איבערזעצונג

פונ יא. זעלדינ

מעלוכע-פארלאג דער עמעס

מאסקווע - 1941

С. Маршак

Сказки и песни

Авторизованный перевод Я. Зельдина.

Рисунки А. Пахомова, В. Конашевича,
В. Лебедева, Е. Чарушина.

"Дер Эмес", Москва, 1941.С. Маршак Сказки и песни

С. Маршак Сказки и песни

С. Маршак Сказки и песни

При использовании материалов обязательна
активная ссылка на сайт http://s-marshak.ru/

Яндекс.Метрика